Христо Хаджичонев

CEO и съосновател на A4Everyone

Христо Хаджичонев

CEO и съосновател на A4Everyone
linkedin-icon facebook-icon

Биография

Христо Хаджичонев е професионалист с над 25 години опит в софтуерната индустрия. Минава през целия път от предприемач, разработчик, архитект, ръководител проекти, ръководител развойна дейност, а последните си години в корпоративния бизнес като директор отговаря за портфолио от продукти с годишни приходи от 300 милиона долара. Наскоро стартира отново предприемачески инициативи, насочени към общодостъпни аналитични решения и към управление на промяната във фирми от софтуерния бранш с цел подобряване на процесите и практиките при създаването на качествени продукти. Agile пурист, изповядващ виждането, че не ритуалите, а вътрешното осъзнаване и израстване позволява наистина прилагането на Agile.

All sessions by Христо Хаджичонев