Откриване

07 апр. 2016
09:00-09:30

Откриване

Мартин Кулов, Председател на АСИ представя асоциацията и конференцията: Защо са актуални избраните теми и защо лекторите ни са точните хора, които да ги представят?