Миш-маш или защо не трябва да правите така

07 апр. 2016
14:45-15:30

Миш-маш или защо не трябва да правите така

Истинската история на успеха: Crossroad и допуснатите грешки в процеса на развитието на компанията по отношение на архитектурата на създаваните приложения, организацията на екипите, управлението на връзките с клиенти и планирането на работата. Практическият опит за това какви са причините за допускането на грешките на растежа, начините, по които биха могли да бъдат избегнати и какъв е крайният ефект от тях.