Приключения из разпределени системи

07 апр. 2016
13:45-14:30

Приключения из разпределени системи

В тази презентация ще поговорим за практическите предизвикателства и проблеми при програмирането в дистрибутирана среда. От една страна ще говорим за разпадащата се илюзия за време, последователност на събития и причинно следствени връзки. От друга страна ще погледнем някои чисто практически предизвикателства при програмирането в дистрибутирана среда.